LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Жикгимонт ... корол полский, великий князь литовский... Бил нам чолом писарь наш, державца дорсунишьский...

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2015-08-11T08:23:28Z
dc.date.available 2015-08-11T08:23:28Z
dc.date.issued 1529-10-03 -
dc.identifier.other F2-4
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2569
dc.description.abstract Ldk Žygimanto Senojo raštas, kuriuo patvirtina savo raštininko Ivaškos Gornostajevičiaus nuosavybės teises į žemės sklypą Vilniaus mieste prie Marijos globos (Pokrovo) cerkvės. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-08-11T08:23:28Z No. of bitstreams: 1 71805.pdf: 5537653 bytes, checksum: cf9e3395bb82c1ef2ca04a2bda35b87a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-08-11T08:23:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71805.pdf: 5537653 bytes, checksum: cf9e3395bb82c1ef2ca04a2bda35b87a (MD5) Previous issue date: 1529-10-03 en
dc.language la -
dc.relation.isformatof Жикгимонт ... корол полский, великий князь литовский... Бил нам чолом писарь наш, державца дорсунишьский... Vilnius, 1529.10.03. 26 eilutės -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071805 -
dc.subject Pergamentai -
dc.title Жикгимонт ... корол полский, великий князь литовский... Бил нам чолом писарь наш, державца дорсунишьский... -
dc.type Rankraštis -


71805.pdf
Dydis: 5.281Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis