THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Balsas sirdies pas Wieszpati Diewa, Panna Swenciause Maria ir jo swentus danguy karalaujancius szaukiancios : per giesmes pagal iszpažinimo bažnicios swentos katalickos Rimo sudetas, / o dabar naujey sudałaydimu wiresniuju izduotas per wiena Kuniga Societatis Jesu [i.e. Šrubauskis Pranciškus].

Files in this item

201801.pdf
Size: 22.57Mb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account