LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Списокъ прихожанъ Римско-Католическаго Приходскаго Купишскаго Костела [...].

69714.pdf
Dydis: 91.94Mb

Dokumentas kolekcijoje: