LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ona Jucaitė [Kvetkavičaitė] užrašo savo vyrui Jonui Petravičiui po savo gyvos galvos savo nuosavus kilnojamuosius daiktus bei atsivestą iš tėvo namų ir priaugusią bei pripirktą šeimyną].

78958.pdf
Dydis: 2.775Mb

Dokumentas kolekcijoje: