LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos ir kanauninko Ignoto Klimanskio iškeltos bylos Jacekui, Viktoriui ir Juozapui Žyžemskiams dėl pretenzijų Adutiškio dvarui ir Stajėtiškio palivarkui dokumentai. Minimi Vitebsko vaivada Stanislovas Kiška ir jo sūnus Vilniaus kanauninkas Stanislovas Kiška. Trečiame lape yra Minsko vaivadijos žemės 1765 m. antspaudas].

49613.pdf
Dydis: 3.464Mb

Dokumentas kolekcijoje: