LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Rubežiaus, Zagačiaus km., Adutiškio dvarui priklausančių Kairų, Mamulės, Rokitų km., Sporo dvaro, Sporkų, Salavjų, Jacevičių, Krevnos, Alekniškės, Ribžčiznos, Jasevo, Kazlų ir kt. kaimų valstiečių ir jų šeimų sąrašai].

49747.pdf
Dydis: 3.528Mb

Dokumentas kolekcijoje: