Files in this item

Švėkšnos reginys iš bokšto
194939.jpg
Size: 151.8Kb
Romos Katalikų bažnyčia
194966.jpg
Size: 140.2Kb
Romos Katalikų bažnyčios vidus
194970.jpg
Size: 169.2Kb
Labdaringos draugijos senelių ir vaikų prieglauda
195696.jpg
Size: 171.6Kb
Klebonija
195699.jpg
Size: 175.9Kb
Švenč. Marijos Panos "Lourdes" grota ir koplyčia Inkaklių kaime
195701.jpg
Size: 165.9Kb
Telšių vyskupo Justino Staugaičio atvykimas į Švėkšną
195712.jpg
Size: 170.0Kb
"Saulės" gimnazijos rūmai
195723.jpg
Size: 157.2Kb
Jurgio Broel-Platerio rūmai
195733.jpg
Size: 162.1Kb
Respublikos prezidentas Smetona ir Švietimo ministeris Šakenis Švėkšnoje per gimnazijos rūmų pašventinimą 25 d. liepos mėn. 1928 m.
195736.jpg
Size: 149.7Kb
Parapijos moterys ir mergaitės tautiškuose rūbuose
195738.jpg
Size: 167.7Kb
Klebonas prelatas Julijus Maciejauskas
195742.jpg
Size: 144.7Kb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account