LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[M. Supinskio laiškas nenustatytam adresatui apie regento Ragevičiaus neatvykimą į pakamarės teismą Adutiškyje. Jis siūlo pasamdyti advokatą Voinovskį, Vilniaus kapitulos archyvistui sutvarkyti dokumentus].

49809.pdf
Dydis: 2.087Mb

Dokumentas kolekcijoje: