THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

In nomine domini amen... Nos, Alexander ... rex Polonie, magnus dux Lithuanie...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-10-01T05:28:43Z
dc.date.available 2015-10-01T05:28:43Z
dc.date.issued 1501-11-04 -
dc.identifier.other F1-32
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2742
dc.description.abstract Ldk Aleksandro privilegija, kuria patvirtina Magdeburgo teisių suteikimą Bielsko miestui, paveda miestiečius Bielsko vaito jurisdikcijai, nustato magistrato sudarymo tvarką, apibrėžia miesto ribas, vaito pajamas, dovanoja paveldimon vaito nuosavybėn du valakus žemės, malūną, leidžia laikyti be mokescio tris karčemas, pirtį, naudotis karaliaus mišku. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-10-01T05:28:43Z No. of bitstreams: 1 71924.pdf: 8256217 bytes, checksum: 4331414ec56f90f78e2dff18311c053b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-10-01T05:28:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71924.pdf: 8256217 bytes, checksum: 4331414ec56f90f78e2dff18311c053b (MD5) Previous issue date: 1501-11-04 en
dc.language la -
dc.relation.isformatof In nomine domini amen... Nos, Alexander ... rex Polonie, magnus dux Lithuanie... Myelnyk, 1501.11.04. 36 eilutės -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071924 -
dc.subject Pergamentai -
dc.title In nomine domini amen... Nos, Alexander ... rex Polonie, magnus dux Lithuanie... -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

71924.pdf
Size: 7.873Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account