LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kunigo Sulistrovskio laiškas nenustatytam adresatui apie Adutiškio valdų ūkinius reikalus, valstiečių pretenzijas, pasėlius. Minimi kan. Hauvaltas, Piotrovskis, Kublickis ir kt.].

49811.pdf
Dydis: 996.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: