LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lvovo dominikonių vienuolės Trakų vaivadaitės Honoratos Oginskaitės pakvitavimas, duotas broliui LDK etmonui Mykolui Oginskiui, jog jos vienuolynas gavo kaip kraitį 10.000 lenkiškųjų florenų].

52329.pdf
Dydis: 2.982Mb

Dokumentas kolekcijoje: