LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

„Szwentas Tiews, popieźius Leonas XIII. Dekretu 17 rukseje 1882 m. prisake wisiems kataliku patrijarchams … idant po wisa swieta platintu … treti zokona S. Pranciszkaus …“

Knygos tekstas
248639.pdf
Dydis: 700.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: