LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Korawones zokan-knyges prusiszkoms zemems bey zokanas apie jo iwedima (pradzia) nů 14tó aprilio 1851[...]

Knygos tekstas
248945.pdf
Dydis: 25.53Mb

Dokumentas kolekcijoje: