LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Theologia defensa auspiciis ... d. Andreae Olszowski episcopi Culme[n]sis et Pomesaniae [...]

Knygos tekstas
263086.pdf
Dydis: 8.105Mb

Dokumentas kolekcijoje: