THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Метрическiя Выписи Гродненскаго Деканата ...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-23T12:31:47Z
dc.date.available 2021-06-23T12:31:47Z
dc.date.issued 1865 lt
dc.identifier.other F318-3146
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28319
dc.description.abstract Gardino dekanato: Ašiužos (Hožos), Didžiųjų Eismantų, Mažosios Berastavicos, Ežeronių (Aziorų), Gardino parapijinės, Gardino Užnemunės Pranciškonų, Gardino Bernardinų (šv. Kryžiaus Atradimo), Induros, Kamenkos, Krinkos, Kvasoukos (Paharanų), Lunos, Mastų (Dešiniųjų Mastų), Pervalko ir Usnarės (Makaraucų) bažnyčių krikšto, vedybų ir mirties bei Masalianų bažnyčios krikšto ir mirties metrikų knyga. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-06-23T12:31:47Z No. of bitstreams: 1 33093.pdf: 740877188 bytes, checksum: 34aba0d260efb28c2a92fe534ab99c03 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-06-23T12:31:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 33093.pdf: 740877188 bytes, checksum: 34aba0d260efb28c2a92fe534ab99c03 (MD5) Previous issue date: 1865 en
dc.relation Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318, Metrikų knygos. lt
dc.relation.isformatof Метрическiя Выписи Гродненскаго Деканата ... 1865. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000033093 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus arkivyskupijos kurija - Rankraščiai lt
dc.subject Romos katalikų dekanatas (Gardinas; Gardino, Berastavicos, Mastų ir Ščiutino rajonai, Gardino sritis, Baltarusija, bei Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija) lt
dc.subject Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (Ašiuža (Hoža), Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Ašiuža (Ožiai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun Žengimo (Ėmimo) ir Šv. Jono Nepomuko bažnyčia (Didieji Eismantai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Didieji Eismantai (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (Mažoji Berastavica, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Mažoji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Rožinio Dievo Motinos bažnyčia (Ežeronys (Aziorai), Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Ežeronys (Aziorai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Pranciškaus Ksavero (parapinė) bažnyčia (Gardinas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Angelų Karalienės (pranciškonų) bažnyčia (Gardinas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Kryžiaus Atradimo (bernardinų) bažnyčia (Gardinas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Gardinas (Baltarusija) lt
dc.subject Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia (Indura, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Indura (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Trijų Karalių bažnyčia (Kamenka, Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Kamenka (Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Onos bažnyčia (Krinkos, Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija) lt
dc.subject Krinkos (Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija) lt
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (Kvasouka (Paharanai), Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Kvasouka (Paharanai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Onos bažnyčia (Luna, Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Luna (Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo(?) bažnyčia (koplyčia) (Masalianai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Masalianai (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Mastai (Dešinieji Mastai), Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Mastai (Dešinieji Mastai, Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. apaštalo Judo-Tado bažnyčia (Pervalkas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Pervalkas (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (Usnarė (Makaraucai), Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Usnarė (Makaraucai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) lt
dc.title Метрическiя Выписи Гродненскаго Деканата ... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 537 lap. ; 35x22. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso ru lt


Files in this item

33093.pdf
Size: 706.5Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account