LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Nurodymai archyvistui kun. Einikui, vykstančiam į Jasevą ir Adutiškį dėl teismo. Pasirašė kan. Ignas Kontrimas].

49898.pdf
Dydis: 3.355Mb

Dokumentas kolekcijoje: