LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[J. Kontrimo trys laiškai (du iš jų nuorašai) Herburtui dėl žemės nuomos, fundacijos pinigų išmokėjimo už 1806 m., Jasevo ir Adutiškio kontrakto ir J. Višnevskio dalyvavimo šiame reikale. 3 lape: Tomo Krasovskio prierašas dėl Alekniškės valdų ir vyskupo Točilovskio rezoliucijos].

49918.pdf
Dydis: 2.166Mb

Dokumentas kolekcijoje: