LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Pranešimas Vilniaus kapitulai ir jos įgaliotiniams kun. Mirskiui ir Juozapui Pulovičiui dėl įrašymo į revizinius sąrašus laisvo valstečio Tomo Gurskio bei jo sūnų - Jurgio ir Prano, gyvenančių Adutiškio dvaro Valatkų km. Yra Užnerio (dab. Švenčionių) pavieto vaznio Igno Blaževičiaus prierašas apie pranešimo įteikimą].

49966.pdf
Dydis: 845.5Kb

Dokumentas kolekcijoje: