Miesto panorama. Gyvenamieji namai. Centrinė aikštė
176269.jpg
Dydis: 247.5Kb

Dokumentas kolekcijoje: