LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Apsakimas, kuomi uždraudama, kad ukininkai Prusų žemeje sawo ukius ar gywatas tylomis ney parduotu, ney apmainytu

253300.pdf
Dydis: 3.617Mb

Dokumentas kolekcijoje: