LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Apsakimas, kurruomi wissiems į žinnę duodama yra, kad ... ant Prusų rubbežaus ... dabbar daugiaus užweizdų pastatiti, ne kaip pirma buvo

253302.pdf
Dydis: 3.939Mb

Dokumentas kolekcijoje: