LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Atnaujintas bey aštrintas palepimmas, kurriame uždraudžiama yr, kad niekas ney jaunus aužolus nupjauti ney iš tų padaritus botkočius dėl tamme statitos koronės wartoti taipojau kad neywiens tus ant parduoškės laikyti tur

253372.pdf
Dydis: 3.677Mb

Dokumentas kolekcijoje: