THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Kadangi maskoliška cesorene dabbar ušklupimu šittos karališkos žemės ...

Show simple item record

dc.creator Friedrich II (1712-1786), Prūsijos karalius  -
dc.date.accessioned 2015-11-11T09:13:47Z
dc.date.available 2015-11-11T09:13:47Z
dc.date.issued 1757 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3089
dc.description.abstract [Prūsijos kariuomenės vado Levaldto atsišaukimas į gyventojus, raginąs neklausyti carienės kvietimo keltis į Rusiją]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-11T09:13:47Z No. of bitstreams: 1 253905.pdf: 3675682 bytes, checksum: c793311b605975b9bccbdadc6048be23 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-11T09:13:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253905.pdf: 3675682 bytes, checksum: c793311b605975b9bccbdadc6048be23 (MD5) Previous issue date: 1757 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Kadangi maskoliška cesorene dabbar ušklupimu šittos karališkos žemės ... [Karaliaučius?], 1757. [3] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253905 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Kadangi maskoliška cesorene dabbar ušklupimu šittos karališkos žemės ... -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Kadangi maskoliška ciesorienė dabar ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

253905.pdf
Size: 3.505Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account