THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Frydricho II raštai (1740–1786 m. valdymo metai) / Papers of Frederick II (reigned 1740–1786)

Frydricho II raštai (1740–1786 m. valdymo metai) / Papers of Frederick II (reigned 1740–1786)

 Frydrichas II (taip pat žinomas kaip Frydrichas Didysis , dar vadintas „Senuoju Fricu“, vok. der alte Fritz , 1712 m. sausio 24 d. Berlyne – 1786 m. rugpjūčio 17 d. Potsdame) – nuo 1740 m. gegužės 31 d. iki mirties buvo Prūsijos karalius.

* Frydrichas II, kilęs iš Hohenzollernų dinastijos, buvo vyriausias išgyvenęs sūnus iš karaliaus Frydricho Vilhelmo I ir Sofijos Dorotėjos Hanoverietės santuokos.

* Pasiūlė pirmąjį ATR padalijimą.

* Vykdė dideles armijos, švietimo reformas, rėmė mokslą ir meną, propagavo visų pavaldinių pažiūrų ir religinę laisvę.Frederick II (German: Friedrich ; 24 January 1712 – 17 August 1786) was King of Prussia from 1740 until 1786. Frederick's achievements during his reign included his military victories, his reorganization of Prussian armies, his patronage of the Arts and the Enlightenment in Prussia, and his final success against great odds in the Seven Years' War. He became known as Frederick the Great (Friedrich der Große) and was nicknamed Der Alte Fritz ("Old Fritz") by the Prussian people.

Recent Submissions