LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Karalaus apsakimas, kad edelmonai ir kitti gyvatninkai Lenkų karalystės bey didžos Lietuwos su sawo taworais i Karalauczu bey į kittus prusų miestus atkellaujantieji [...]

253907.pdf
Dydis: 3.540Mb

Dokumentas kolekcijoje: