THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Malonės gromata wissiems nuo waisko wiešpaties Prusų karalaus pabėgusiems žalnieriems, ...

Show simple item record

dc.creator Friedrich II (1712-1786), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2015-11-11T11:27:20Z
dc.date.available 2015-11-11T11:27:20Z
dc.date.issued 1778 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3092
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho II įsakas dėl pabėgusių karių bei nestojusių į kariuomenę naujokų amnestijos]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-11T11:27:20Z No. of bitstreams: 1 254629.pdf: 3272150 bytes, checksum: 698f2c0c7cf2986fa1ea382013a12f18 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-11T11:27:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 254629.pdf: 3272150 bytes, checksum: 698f2c0c7cf2986fa1ea382013a12f18 (MD5) Previous issue date: 1778 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Malonės gromata wissiems nuo waisko wiešpaties Prusų karalaus pabėgusiems žalnieriems, ... Karalaučiuje : raštais išspausta pas Gottlieb Leberecht Artungą, 1778. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000254629 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Malonės gromata wissiems nuo waisko wiešpaties Prusų karalaus pabėgusiems žalnieriems, ... -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Malonės gromata visiems nuo vaisko ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

254629.pdf
Size: 3.120Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account