LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Mes sawo akimis matėm, kad pon’s Diew’s už tus žmones ypaczey rupinasi ir jus apgin, ...

254698.pdf
Dydis: 928.7Kb

Dokumentas kolekcijoje: