LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Nauja gromata, kuroj dar wien kart parašita randam, ant ko daboti reik, kad kas sawo skunda dėl kokio daikto paczam karalui pranešt norėtu

254701.pdf
Dydis: 3.831Mb

Dokumentas kolekcijoje: