LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Padawadijimas, pagal kurrį Rytprūsų, Wakaro Prūsų bey Nauj-Prūsų szalissa linniną bey bawilniną audeklą padarryti kiekwienam walnay duodama yra

254708.pdf
Dydis: 2.542Mb

Dokumentas kolekcijoje: