LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Paliepimmas ka padonai darryti ir weikti tur idant arklų waggyste pasilautu ir kokios korawonės ant peržegnotojų šio paliepimmo stattytos yra

254898.pdf
Dydis: 11.28Mb

Dokumentas kolekcijoje: