LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kun. K. Kelerio triijuose laiškuose Vilniaus kan. Kelpšai rašoma apie Adutiškio bažnyčios reikalus, minimi kan. Mirskis, kun. Mackevičius, Dmuchovskis].

50023.pdf
Dydis: 7.402Mb

Dokumentas kolekcijoje: