LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Trumpas išrašimas iš tos rokundos apie tą budawonę, kurri ant išlaikimo bey aprupinnimo wargingų žmonų iš prusų žemės Teplawoje pabudawotą ir ištaisyta yra

255164.pdf
Dydis: 2.817Mb

Dokumentas kolekcijoje: