THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Trumpas suglaudim’s anno karalaus palėpimmo nuo 2. dienos sultekio menesio 1803, kaipo paduonai tur passisaugot, kad galwijai maru [...]

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm III (1770-1840), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2015-11-12T12:06:44Z
dc.date.available 2015-11-12T12:06:44Z
dc.date.issued 1804 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3126
dc.description.abstract [Prūsijos valdžios įsakas]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-12T12:06:44Z No. of bitstreams: 1 255170.pdf: 16579946 bytes, checksum: d67d703031b3a8acb5824cdd85577d5e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-12T12:06:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 255170.pdf: 16579946 bytes, checksum: d67d703031b3a8acb5824cdd85577d5e (MD5) Previous issue date: 1804 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Trumpas suglaudim's anno karalaus palėpimmo nuo 2. dienos sultekio menesio 1803, kaipo paduonai tur passisaugot, kad galwijai maru arba kittom's limpanczom's liggomis ne nugaištu; ir kas darryti puolass, kad jie taczaus gaišt pradėtu ... Karalauczuje : raštais išpausta karališkoje knyg-drukkawoneje Artungo, 1804. 16 p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000255170 -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.subject Ediktai -
dc.title Trumpas suglaudim’s anno karalaus palėpimmo nuo 2. dienos sultekio menesio 1803, kaipo paduonai tur passisaugot, kad galwijai maru [...] -
dc.type Raštas -


Files in this item

255170.pdf
Size: 15.81Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account