LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Trumpas suglaudim’s anno karalaus palėpimmo nuo 2. dienos sultekio menesio 1803, kaipo paduonai tur passisaugot, kad galwijai maru [...]

255170.pdf
Dydis: 15.81Mb

Dokumentas kolekcijoje: