Show simple item record

dc.contributor Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė, sudarė
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.contributor Saudargas, Povilas, red.
dc.date.accessioned 2015-01-06T07:25:41Z
dc.date.available 2015-01-06T07:25:41Z
dc.date.issued 2007 lt
dc.identifier.isbn 9789986498384
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/312
dc.description.abstract Ilgametės Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos bibliografės ir Lietuvių kalbos instituto darbuotojos Adelės Ubeikaitės literatūros rodyklėje pateikiami 1955-2004 metais paskelbti darbai. Leidinyje fiksuojamos Adelės Ubeikaitės knygos, straipsniai periodikoje bei knygose, redaguoti ir versti darbai. Žymią dalį sudaro darbai apie Adelę Ubeikaitę, jos darbų recenzijos bei apžvalgos. Pradžioje randame straipsnį, kuriame apžvelgiamos pagrindinės A. Ubeikaitės gyvenimo ir veiklos datos. Leidinį sudaro 6 skyriai. Skyriuose bibliografiniai įrašai išdėstyti chronologine tvarka, metų ribose - pagal abėcėlę (lotynų ir kirilicos). Rodyklėje pateikiamos nuotraukos iš Lietuvos mokslų akademijos Retų spaudinių skyriaus fondų, pridedama asmenvardžių rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-06T07:25:41Z No. of bitstreams: 1 200264.pdf: 1043939 bytes, checksum: 59f413239659a02fbb3bc14e7613de9a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-06T07:25:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 200264.pdf: 1043939 bytes, checksum: 59f413239659a02fbb3bc14e7613de9a (MD5) Previous issue date: 2007 en
dc.language lt lt
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės lt
dc.title Adelė Ubeikaitė : literatūros rodyklė lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 47 p.


Files in this item

200264.pdf
Size: 1019.Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account