LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Karalaus paliepimm’s, kaipo paduonams puolassi išbėgussus žalnierus pasekt ir apstabdyt, kiek pinnigų gaus už arklius bėgunus wyt’, ir kiek bėguną nutwėrus už jų proce jiems tur tektt

255362.pdf
Dydis: 7.553Mb

Dokumentas kolekcijoje: