Įstaigų ir organizacijų ekslibrisai / Bookplates of organizations and institutions: dokumentai