Show simple item record

dc.contributor Kisielienė, Bronislava, parengė
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Janušaitė, Kristina, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.date.accessioned 2015-01-06T08:29:37Z
dc.date.available 2015-01-06T08:29:37Z
dc.date.issued 2008 lt
dc.identifier.isbn 9789986498407
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/316
dc.description.abstract Lietuvos bibliotekininko, Lietuvos mokslo akademijos direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams, ilgamečio Vilniaus universiteto dėstytojo, Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos nario, atkurtos XXVII knygų mėgėjų draugijos vicepirmininko Povilo Saudargo darbų bibliografijos rodyklė apima jo mokslinės ir organizacinės veiklos laikotarpį iki 2008 metų. Rodyklę sudaro P. Saudargo knygos ir straipsniai apie bibliotekininkystės klasifikacijos kėlimą, skaitymo sociologiją ir psichologiją. Leidinio pradžioje išspausdintas straipsnis apie P.Saudargo vaikystę ir jaunystę, toliau seka kolegų mintys apie jo darbus ir bibliotekininko gyvenimo bei veiklos datos. Rodyklė suskirstyta į 7 skyrius. Medžiaga išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline. Pabaigoje pateiktas sutrumpinimų sąrašas ir asmenvardžių rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-06T08:29:37Z No. of bitstreams: 1 218057.pdf: 541139 bytes, checksum: f3dfa60495804368512ec344b8b0a031 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-06T08:29:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 218057.pdf: 541139 bytes, checksum: f3dfa60495804368512ec344b8b0a031 (MD5) Previous issue date: 2008 en
dc.language lt lt
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės lt
dc.title Povilas Saudargas : bibliografijos rodyklė lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 64, [2] p.


Files in this item

218057.pdf
Size: 528.4Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account