Apaštalų Sosto Nunciatūra Vilniuje. Kryžius
274481.jpg
Dydis: 244.1Kb
Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje šv. Kazimiero palaikų perkėlimo proga, 1989.III.4
274476.jpg
Dydis: 182.0Kb
Šv. Mišios už blaivybę prie Arkikatedros bazilikos, 1989.X.12
274477.jpg
Dydis: 135.0Kb
Trys kryžiai pašventinimo valandą. Vilnius, 1989.VI.14
274478.jpg
Dydis: 116.7Kb
Kardinolas V. Sladkevičius ir Lietuvos vyskupai Trijų Kryžių pašventinimo iškilmėse, 1989.VI.14
274479.jpg
Dydis: 148.7Kb
Arkikatedros bazilikos atšventinimo iškilmės, 1989.II.5
274480.jpg
Dydis: 147.4Kb
Šv. Kazimiero palaikų perkėlimas Vilniuje 1989.III.4
274475.jpg
Dydis: 179.0Kb
Procesija prie bažnyčios
274472.jpg
Dydis: 152.8Kb
Boże Ciało w roku 1906 : (Plac Katedralny – Prospekt Śto-Jerski)
274473.jpg
Dydis: 132.2Kb
Boże Ciało w roku 1906 : (Plac Katedralny – Prospekt Śto-Jerski)
274474.jpg
Dydis: 146.8Kb
Vyskupo palaiminimas po Dievo Kūno atlaidų procesijos Vilniuje
274471.jpg
Dydis: 150.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: