LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Pulko vado kapitono Ruselio (Ruossel) išlaidų pulko reikalams ir pajamų, gautų iš pulko iždininko bei iš mirusio kunigaikščio Višniovievkio, apyskaita].

72725.pdf
Dydis: 2.274Mb

Dokumentas kolekcijoje: