LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Aleksandro Pilsudskio, Jono Pilsudskio senelio brolio sūnaus, mirusio studijuojant Maskvos universitete, albumėlis su universiteto draugų nuotraukomis].

72388.pdf
Dydis: 3.249Mb

Dokumentas kolekcijoje: