LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kanauninko Stepono Puslovskio pasirašyta nuomos sutartis su Juozapu Poltoryckiu dėl Adutiškio miestelio vienkiemio išnuomavimo 3 metams. Pridėti du nuomos mokėjimo kvitai].

50081.pdf
Dydis: 1.885Mb

Dokumentas kolekcijoje: