LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Franciszek Dolmat Isaykowski, referendarz y pisarz W.X.L., proboszcz wileński, geranoinski y grodzieński.

71823.pdf
Dydis: 7.098Mb

Dokumentas kolekcijoje: