LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Sintautų bažnyčios ir kunigo Martyno Dargevičiaus inventoriai ir kvitas kunigui M. Dargevičiui už Veliuonos klebono, Vilniaus kanauninko, Ant. Bialozoro vardu gautus pinigus].

72614.pdf
Dydis: 4.783Mb

Dokumentas kolekcijoje: