LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Tiškevičiaus Antano, žemaičių vyskupo, aktai (Vilniaus baltarusių fondas. F21)