LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Jono Krišpino, Vilniaus kanauninko, skolos raštas, duotas Jonui Kosinskiui, iš kurio Krišpinas skolino 2000 muštinių talerių. Sumą Kosinskis gali atgauti, rinkdamas mokesčius už karčiamų laikymą bei už amatus Luokės miestelyje, Žemaičiuose, 1699 m.].

72768.pdf
Dydis: 1.604Mb

Dokumentas kolekcijoje: