LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Heibovščyznos kaimo valstiečio činčininko Jono Kierpliuko atsiskaitymo su Adutiškio dvaru knygelė, kurioje įrašyti žemės kiekis ir činšo suma].

50117.pdf
Dydis: 576.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: