LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Heibovščiznos vienkiemio valstiečio Adutiškio dvarui sumokėtų činšo mokesčių knygelė].

50144.pdf
Dydis: 1.492Mb

Dokumentas kolekcijoje: