LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Švalkūniškės kaimo valstiečio Antano Baltruškos sumokėtų padūmės ir činšo mokesčių knygelė].

50247.pdf
Dydis: 868.3Kb

Dokumentas kolekcijoje: