D. ir R. Čaplinskų Ex libris
284652.jpg
Dydis: 81.32Kb
Arūno P. Ex libris
284663.jpg
Dydis: 13.87Kb
V. Jucio Ex libris
284684.jpg
Dydis: 20.16Kb
R. A. Zokaičių Ex libris
284670.jpg
Dydis: 18.21Kb
Ex libris Vengris Vitolis
284692.jpg
Dydis: 41.22Kb
Ex libris G. Vėšys
284689.jpg
Dydis: 27.28Kb
Ex libris docentas S. Ruibys
284627.jpg
Dydis: 74.70Kb
Ex libris Klaus Rödel
284634.jpg
Dydis: 77.22Kb
Aurutės Ex libris
284641.jpg
Dydis: 62.04Kb
Ex libris J. Sodaitis
284650.jpg
Dydis: 36.57Kb
V. Kisarausko Ex libris
284686.jpg
Dydis: 21.56Kb
V. Jucio Ex libris
284690.jpg
Dydis: 47.57Kb
L. Vaičio Ex libris
284687.jpg
Dydis: 25.07Kb
Liusės Borotaitės Ex libris
284603.jpg
Dydis: 52.98Kb
Ex libris Staškus V.
284654.jpg
Dydis: 75.90Kb
A. Jankūno Ex libris
284630.jpg
Dydis: 37.47Kb
Kisarausko V. Ex libris
284638.jpg
Dydis: 38.41Kb
Jono Anuškevičiaus Ex libris
284588.jpg
Dydis: 56.76Kb
Architekto Telksnio Ginto Ex libris
284600.jpg
Dydis: 24.05Kb
Ex libris K.
284602.jpg
Dydis: 36.08Kb
XV Mednarodni ekslibris kongres bled Slovenija Jugoslavija arch. Lukšas
284593.jpg
Dydis: 69.69Kb
Ex libris Čekanauskui 44 metai
284592.jpg
Dydis: 49.42Kb
Dauginčio Rimanto Ex libris
284659.jpg
Dydis: 60.49Kb
Stasės ir Juozo Ex libris
284597.jpg
Dydis: 54.22Kb
Ex libris E. S.
284586.jpg
Dydis: 48.12Kb
Juozo Šipalio Ex libris
284584.jpg
Dydis: 49.70Kb
Jono Anuškevičiaus Ex libris
284582.jpg
Dydis: 67.19Kb

Dokumentas kolekcijoje: